Shiatsu is een massagetechniek uit Japan die voortkomt uit een lange en rijke oosterse traditie van geneeskunst. Essentieel is het denken en voelen vanuit het geheel. Alles is, komt voort uit en wordt beïnvloed door één en dezelfde stroom: Ki, levensenergie.

Natuur streeft altijd naar balans, dat is eigen aan leven; leven als voortdurende beweging en interactie van Ki.  Natuur om ons heen en in ons; wij zijn natuur.

Shiatsu betekent druk met je vingers en wordt ook wel acupressuur genoemd. De techniek is gebaseerd op het principe dat storingen in spieren, zenuwen, organen en ook de mentale gesteldheid zich laten zien in zichzelf én in het netwerk van meridianen / energiebanen / fascia.

In de oude Chinese teksten worden meridianen heel beeldend genoemd  als de rivieren van ons innerlijk landschap (ons lichaam), het water de Ki. Waar deze ongestoord kan stromen kan je spreken van evenwicht en heelheid.

Shiatsu, Do-In, acupunctuur en Chi Kung werken met Ki om deze zo vrij mogelijk te laten stromen. Daar waar teveel Ki is, wordt deze afgevoerd en waar een ‘leegte’ zich laat zien( te weinig Ki), vult die zich.

Rotaties van gewrichten en strekkingen hebben eenzelfde werking: Ki gezond te laten stromen. Op fysiek, mentaal en emotioneel niveau brengt dit verandering. Je zelf-helend vermogen wordt aangesproken. Shiatsu doorbreekt oude patronen en blokkades en raakt de dieper liggende oorzaak waardoor klachten verdwijnen. Ik werk zo nodig diep in de buik; orgaan massage. Dit is een nog oudere techniek dan shiatsu, Chi Nei Tsang.

“Heelheid” in het leven is ons belangrijkste doel, zegt Shizuto Masunaga. Hij is de grondlegger van Zen-Shiatsu en baseert zijn methode op de oosterse geneeskunst en filosofie in combinatie met de westerse kennis van anatomie en fysiologie. Zen-Shiatsu is een meditatieve vorm van shiatsu. Gezamenlijke aanwezigheid en aandacht is de kracht.

Shiatsu geef ik op een lage tafel of op de mat. Het is het prettigst om ruimvallende (liefst katoenen) kleding te dragen. Ik bied als ondersteuning van de shiatsu behandeling oefeningen aan (Do-In / Chi Kung).

Een shiatsu-sessie duurt 30, 45 of 75 minuten. De eerste keer is alleen een sessie van 75 minuten mogelijk.

Shiatsu-therapie helpt bij een breed scala aan klachten. Vaak is een klacht een schreeuw om aandacht voor een onderliggende situatie.

Welkom voor Shiatsu-therapie bij:

 • Rug-/ nek- en schouder/ knie-klachten / RSI-klachten.
 • Stress / Burn-Out / emotioneel gerelateerde klachten.
 • Hoofdpijn / vermoeidheidsklachten / slaapstoornissen​.
 • Spijsverterings en darmklachten / allergieën.
 • menstruatieklachten
 • Begeleiden van zwangerschap tijdens en na de geboorte.
 • Ondersteuning bij kanker.

Inmiddels heb ik ervaring met het begeleiden van mensen die tegen kanker behandeld worden.
Shiatsu wordt als zeer ondersteunend ervaren, zowel fysiek als mentaal.

 

Protocol  Corona maatregelen van gezamenlijke beroepsverenigingen:
De beroepsverenigingen en koepels hebben samen een protocol opgesteld voor de behandelaren in de integrale en complementaire zorg (CAM-professionals) om ervoor te zorgen dat de behandelingen op een zo veilig mogelijke manier kunnen verlopen voor zowel cliënt als de therapeut.

Beantwoord de volgende vragen:

 • Heb jij of je huisgenoten en / of intimi op dit moment (verschijnselen van) Corona?
 • Denk aan hoesten, keelpijn, kuchen of niezen, koorts (38⁰C of hoger), kortademigheid.
 • Ben je in thuisisolatie?

Heb je één van de vragen met ‘Ja’ beantwoord, dan kan helaas op dit moment geen behandeling plaatsvinden.


Heb je op alle drie de vragen met ‘Nee’ kunnen beantwoorden, ga dan naar de volgende vragen:

 • Val je onder de zogenoemde risico-groep voor het corona virus?
 • Heb je op dit moment 1 van deze verschijnselen?  (neus)verkoudheid, of loopneus, keelpijn, onbekende hoofdpijn, onbekende moeheid, onbekende diarree of buikklachten. NB.  Als je 24 uur van 1 van genoemde klachten weer klachtenvrij bent, kunnen we afspreken.
 • Heb je recentelijk gereisd naar het buitenland?

Als alles met een ‘Nee’ beantwoord is, kunnen we elkaar zien en kan ik je zo veilig als mogelijk shiatsu geven.

Indien ‘Ja’, neem dan eerst even contact met mij op om te overleggen of de behandeling kan doorgaan of eventueel verplaatst moet worden.

De annuleringsregeling van uiterlijk 48 uur vooraf afmelden blijft gelden. Echter mocht je binnen deze 48 uur ziek worden en we besluiten gezamenlijk op dat moment niet te behandelen, kunnen we de afspraak verplaatsen.

Enkele praktische afspraken

 • Kom op tijd maar ook niet te vroeg zodat je niet hoeft te wachten.
 • De wachtkamer is niet beschikbaar. Ook het toilet is in principe niet te gebruiken op de praktijk.
 • Wij geven elkaar geen hand en houden zo veel mogelijk afstand.
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte.
 • Draag bij voorkeur makkelijke (en schone) kleren. Je kan je omkleden in de praktijk.
 • Neem je eigen (hand)doek mee en evt. een waterfles als je wil drinken.
 • Gebruik van desinfectiegel (is aanwezig)voor je handen bij binnenkomst is verplicht.
 • Als je wil, kun je een zelf meegenomen niet-medisch mondkapje dragen. Dit is niet verplicht.
 • Gebruik na de behandeling voor je handen wederom desinfectiegel.

Wat kan je van mij verwachten?

 • Ik plan afspraken zo, dat je niet hoeft te wachten maar direct binnen kan komen.
 • Voor en na de behandeling gebruik ik desinfectiegel voor mijn handen.
 • Na de behandeling desinfecteer ik waar nodig, vervang ik alle gebruikte doekjes en lucht ik de ruimte.
 • Ik zorg voor een hogere luchtvochtigheid in de ruimte en zorg voor ventilatie.Als ik zelf corona-gerelateerde klachten heb, zal ik alle afspraken verplaatsen en zo lang als nodig in thuisisolatie blijven.
 • Mocht je n.a.v. bovenstaande protocol vragen hebben. Bel me gerust.

Disclaimer  Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft er een kans bestaan dat je besmet raakt onderweg naar, van of in de praktijk. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Hou voor laatste veranderingen deze site in de gaten en blijf gezond!

Klik hier voor de het Laatste Nieuws

SHIATSU | Barbara Diederiks | Shiatsu Massage Amsterdam